European Companies Search Engine

E 100 Faktoring sp. z o.o., Warsaw, Poland

Name

E 100 Faktoring sp. z o.o.
X Project sp. z o.o.

Register

Krs
National Court Register KRS0000718365

Address

Additional info

64.99.Z
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
47.91.Z
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
58.19.Z
Pozostała działalność wydawnicza
58.29.Z
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
62.01.Z
Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
63.11.Z
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.91.Z
Działalność agencji informacyjnych
73.12.C
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

History

Network

Loading network

The data on this page is generated by a fully automated algorithm. It may have errors, and is provided on an "as is" basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.

Creative Commons License The visualizations for "E 100 Faktoring sp. z o.o., Warsaw, Poland" are provided by North Data and may be reused under the terms of the Creative Commons CC-BY license.