European Companies Search Engine

Finanse-PL i sp. z o.o., Warsaw, Poland

Name

Finanse-PL i sp. z o.o.

Register

Krs
National Court Register KRS0000368236

Address

Additional info

66.22.Z
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
64.19.Z
Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.20.Z
Działalność holdingów finansowych
64.9
Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66.19.Z
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66.2
Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
74.90.Z
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

History

Network

Loading network

The data on this page is generated by a fully automated algorithm. It may have errors, and is provided on an "as is" basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.

Creative Commons License The visualizations for "Finanse-PL i sp. z o.o., Warsaw, Poland" are provided by North Data and may be reused under the terms of the Creative Commons CC-BY license.