European Companies Search Engine

Karton SA, Warsaw, Poland

Name

Karton SA

Register

Krs
National Court Register KRS0000569713

Address

Additional info

70.10.Z
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
63
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
64
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
61.1
Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
66.21
Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
85.59.B
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

History

Network

Loading network

The data on this page is generated by a fully automated algorithm. It may have errors, and is provided on an "as is" basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.

Creative Commons License The visualizations for "Karton SA, Warsaw, Poland" are provided by North Data and may be reused under the terms of the Creative Commons CC-BY license.