European Companies Search Engine

Westlease sp. z o.o., Poznań, Poland

Name

Westlease sp. z o.o.

Register

Krs
National Court Register KRS0000096276

Address

Additional info

46.90.Z
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.19.Z
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
52.21.Z
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
55.20.Z
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z
Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56.10.A
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B
Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z
Przygotowywanie i podawanie napojów
58.19.Z
Pozostała działalność wydawnicza
64.19.Z
Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.20.Z
Działalność holdingów finansowych
64.99.Z
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
68.10.Z
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
70.22.Z
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.20.B
Pozostałe badania i analizy techniczne
73.11.Z
Działalność agencji reklamowych
77.21.Z
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.39.Z
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
78.10.Z
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.30.Z
Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
81.21.Z
Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
85.60.Z
Działalność wspomagająca edukację
93.11.Z
Działalność obiektów sportowych
93.13.Z
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z
Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
95.24.Z
Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
95.29.Z
Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
96.04.Z
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
96.09.Z
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

History

Network

Loading network

The data on this page is generated by a fully automated algorithm. It may have errors, and is provided on an "as is" basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.

Creative Commons License The visualizations for "Westlease sp. z o.o., Poznań, Poland" are provided by North Data and may be reused under the terms of the Creative Commons CC-BY license.